Godziny otwarcia: codziennie od 9:00 do 21:00

Praca: Doradca bankowy ING Express

Praca: Doradca bankowy ING Express

Praca: Doradca bankowy ING Express

Chcesz zdobyć doświadczenie w bankowości, praca na tym stanowisku, to najlepszy początek rozwoju.
                               DORADCA BANKOWY praca w Galerii Plaza w Suwałkach

Praca będzie polegała na oferowaniu Klientom, detalicznych produktów bankowych renomowanego Banku,
w nowoczesnym punkcie wyspowym ING Express

Lubisz rozmawiać z ludźmi, jesteś osobą przebojową zgłoś się do Nas
Oferujemy możliwość:
• Pracy zmianowej

 • Młody zespół współpracowników i super atmosferę
 • Pomoc Lidera w każdej chwili
 • Umowę o pracę od 1 dnia na pełen etat
  • Wynagrodzenie zawsze na czas
  • Kartę Multisport , prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie

  Szukamy Ciebie, jeśli:
  • Jesteś osobą komunikatywną, lubisz rozmawiać z ludźmi
  • Chcesz pracować w elastycznym czasie (zmianowa)
  • Jeśli nie masz doświadczenia w sprzedaży bądź prezentacji produktów, to zdobędziesz je z nami, jeśli masz będzie to dodatkowy atut
  • Jesteś osobą optymistycznie nastawioną do świata i ludzi
  • Lubisz się uczyć i rozwijać, myślisz o pracy w bankowości
  • Masz wykształcenie min. średnie

  Prosimy koniecznie przesyłać CV z Klauzulą zamieszczoną poniżej. CV bez odpowiedniej zgody kandydata, nie będą brane pod uwagę
  w procesie rekrutacji.

  “ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie
  we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48 – dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego aplikuję. ”

  Kto jest administratorem danych osobowych:

  Administratorem danych osobowych jest DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, zarejestrowana
  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0.0.0.0.1.4.7.9.8.5, REGON 0.1. 5. 3. 1. 6. 8 .6. 9
  NIP 5. 2. 7. 2. 3. 9 .3 .0. 2 .2 .- kapitał zakładowy 5.0. 0.0.0,0.0 zł

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się:
  listownie pod adresem wskazanym powyżej,
  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzanie w następujących celach:
  – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, oceny kompetencji i predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku
  – podstawą prawną przetwarzania jest odpowiedni przepis kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  a w zakresie danych wykraczający poza zakres wskazany w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  – dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile Kandydat wyraził na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  – w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj stanowiska, oraz o ile zostanie wyrażona zgoda, dane mogą być przetwarzane
  w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji – podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  – ponadto dane mogą być przetwarzane w celu weryfikacji przez kontrahenta, na rzecz którego Kandydat miałby świadczyć pracę,
  czy spełnia on wymagania tego kontrahenta.

  Odbiorcy danych – komu przekazywane są dane osobowe

  DSA Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe kontrahentowi, na rzecz którego dany pracownik świadczy usługi.

  Dane mogą być przekazane usługodawcom, którzy wykonują na rzecz pracodawcy usługi księgowe, usługi IT, doradztwa prawnego lub podatkowego, podmiotom świadczącym usług medyczne.

  Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  DSA Sp. z o.o nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji czyli przez okres 4 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia w sprawie rekrutacji lub od dnia otrzymania aplikacji – jeśli została przesłana do nas bez związku z danym ogłoszeniem.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona lub do momentu wycofania zgody Prawa osoby której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora.
  Ponadto, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
  z zakresu ochrony danych osobowych.

  Podstawa przetwarzania danych osobowych

  W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub danych niezbędnych do oceny kandydata do pracy ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

  W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda może być w każdej chwili wycofana co nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania danych do dnia wycofania zgody.

  Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w przesłanym nam przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych.

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami