Godziny otwarcia: codziennie od 9:00 do 21:00

Dla najemców

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją na temat grupy Plaza Centers a w szczególności Suwałki Plaza.

Prezentacja Plaza Centers

Wersja w języku polskim

Plaza Centers Presentation

English version