Suwałki Plaza z Certyfikatem Zgodności COVID-19

Suwałki Plaza z Certyfikatem Zgodności COVID-19

Nasze Centrum Suwałki Plaza otrzymało certyfikat szwedzkiej organizacji SAFE Shopping Centers, które potwierdza, że przestrzegamy najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Zalecenia i standardy, które trzeba spełnić, żeby otrzymać certyfikat, znajdują się tu: http://www.mylanderpages.com/SAFEShoppingCenters/Reopenlanguage?fbclid=IwAR2lh6otCNygSpUw5Yt67xMM5OozacdTJFMv_kqrCc-3AmSvdbZ36qnsxLk