Regulamin Konkursu Galaktyczna Podróż Suwałki Plaza