POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wstęp

SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (“Wynajmujący”) przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli: wchodzicie na naszą stronę internetową („Strona”) i aplikacje, jeżeli zapewniamy Państwu nasze produkty lub usługi lub Państwa organizacji, przez którą są nam Państwo znani, jeśli odwiedzacie nasze centra handlowe lub uczestniczycie w naszych imprezach lub kampaniach marketingowych. Wynajmujący przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych i wykorzystuje te dane w sposób zgodny z prawem oraz odpowiedzialny, w tym z uregulowaniami w zakresie prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób możecie Państwo zrealizować swoje prawo do prywatności, a także przedstawiamy wszelkie inne informacje, które mogą Państwa dotyczyć.

Dokładamy najwyższych starań, by przekazywać Państwu wszystkie informacje w czytelnym formacie. Jeśli jednak po przeczytaniu Polityki Prywatności będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszego korzystania z Państwa danych osobowych, możecie oczywiście zawsze skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty i usługi, co może powodować pewne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Dopilnujemy, by odzwierciedlać te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zechcemy Państwa, do jej regularnego przeglądania, aby zapoznać się z najaktualniejszymi modyfikacjami. Na końcu niniejszej Polityki Prywatności znajduje się informacja o dokonaniu ostatniej zmiany w Polityce Prywatności.

Możemy używać plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji na temat sposobu używania przez nas plików cookies można znaleźć w Informacjach o Plikach Cookies.

2. Kim jesteśmy?

Wynajmujący jest spółką będącą właścicielem centrum handlowego Suwałki Plaza w Suwałkach oraz prowadzącą m.in. działalność deweloperską. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Dodatkowe informacje o danych kontaktowych Wynajmujący można znaleźć w punkcie “Więcej informacji?”.

3. Do jakich danych osobowych Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Wszystkie dane osobowe, które są gromadzone, składowane, udostępniane, przesłane lub w inny sposób używane w odniesieniu do Strony centrum handlowego Suwałki Plaza, jej aplikacji, produktów i usług w Polsce objęte są niniejszą Polityka Prywatności. Obejmują one między innymi dane osobowe (w dowolnej postaci) naszych inwestorów, kandydatów, partnerów biznesowych, najemców, klientów, którym Wynajmujący zapewnia produkty i usługi, a także dostawców, odwiedzających i innych osób.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby żyjącej, a także poszczególne elementy informacji, które – po zebraniu ich razem – mogą doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby.
Przekazujecie nam Państwo dane osobowe, jeśli: jesteście naszymi klientami, jeśli dostarczamy Państwu produkty lub usługi, jeśli jesteście odwiedzającymi nasze centra handlowe, uczestniczycie w organizowanych przez nas imprezach lub jeśli kontaktujecie się z nami w innym charakterze.

5. Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać kontakt z Wynajmującym lub jeśli już mają Państwo kontakt z Wynajmującym, jesteśmy uprawnieni do gromadzenia następujących kategorii danych osobowych:

 • Dane demograficzne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, narodowość, stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu)
 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowisko, adres, miejsce zamieszkania, adres email, numer telefonu)
 • Dane z wniosku o pracę (CV i list motywacyjny)
 • Dane finansowe (dane rachunku bankowego, numer kredytu, numer karty kredytowej)
 • Dane firmowe (adres, numer w rejestrze handlowym, numer identyfikacji podatkowej, REGON)
 • Dane konta (nazwa użytkownika i hasło)
 • Preferencje marketingowe (czy wyraziliście Państwo zgodę na marketing bezpośredni, czy nie)
 • Dane o interakcjach (kontakt z nasza obsługa klienta lub cyfrowa lub pisemna korespondencja)
 • Identyfikatory (online), dane z przeszukiwania Internetu i dane o ruchu odwiedzających (adres IP, pliki cookies, adres MAC, zachowanie w sieci na naszych stronach internetowych i aplikacjach, zwyczaje zakupowe i lokalizacja)
 • Informacje o uczestnictwie (udział w promocjach, programach lojalnościowych, ankietach, konkursach lub imprezach towarzyskich i marketingowych)
 • Dane potrzebne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom (oficjalna identyfikacja, nagrania z kamery)
 • Dane obrazowe (zdjęcia, nagrania video) – poza używaniem telewizji przemysłowej CCTV, o której mowa niżej, możliwe jest tworzenie foto- i videorelacji z eventów na terenie centrum handlowego. Wejście na teren centrum oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie i utrwalanie wizerunku, zarówno w sytuacji zwykłej, jak i w związku z eventem.

6. W jaki sposób gromadzimy, otrzymujemy lub generujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymane bezpośrednio od Państwa, od osób trzecich lub poprzez profilowanie i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji, w stopniu dozwolonym prawem.

Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa i na Państwa temat.

Niżej wymienione dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa:

 • Dane osobowe podawane przy tworzeniu konta, używaniu naszych aplikacji, zawieraniu umowy, udziału w promocjach, programach lojalnościowych lub imprezach towarzyskich i marketingowych lub inne informacje, które Państwo wprowadzacie lub przekazujecie, korzystając z produktów lub usług Wynajmującego;
 • Państwa zachowanie w sieci na naszej Stronie oraz zwyczaje zakupowe podczas uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych;
 • Dane osobowe przekazane przez Państwa w charakterze odwiedzającego nasze centra handlowe (mogą to być informacje o ruchu, wygenerowane przy pomocy namierzania WIFI);
 • Dane osobowe, które Państwo lub organizacja, przez którą są nam Państwo znani przekazują nam, korzystając z naszych produktów lub usług oraz
 • Dane osobowe, które Państwo przekazują w korespondencji, podczas rekrutacji, w informacjach zwrotnych, uzyskiwaniu pomocy (pytania i odpowiedzi) i podczas rozwiązywania sporów.

Dane osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich.
Możemy otrzymywać (dodatkowe) dane osobowe, na przykład poprzez usługi świadczone przez osoby trzecie lub ze stron portalów społecznościowych, w zakresie w jakim jest to dozwolone prawem. Ograniczenia określone w prawie mogą, na przykład, wymagać uzyskania Państwa uprzedniej zgody.
Otrzymujemy dane osobowe od następujących osób trzecich:

 • Dane od organizacji, którym zapewniamy nasze produkty i usługi (np. właściciele centrów handlowych);
 • Informacje o spółkach i ich przedstawicielach pochodzące z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dane ze źródeł publicznych, takich jak agencje wywiadu gospodarczego (spółki specjalizujące się w opracowywaniu profilów kredytowych), rejestr podmiotów niewypłacalnych (informacja o bankructwach i ustawowych procedurach oddłużenia), listy sankcji, listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), gazety, Internet lub media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ iTwitter); a także,
 • Dane od (innych) spółek, które uzyskały Państwa zgodę na gromadzenie informacji o Państwu i ich sprzedaż.

Techniki profilowania / zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Być może będziemy chcieli zwrócić się do Państwa w adekwatny i spersonalizowany sposób. Aby to stało się możliwe, Państwa dane osobowe muszą zostać przeanalizowane, by ustalić najbardziej adekwatne docelowe grupy, segment, treści, reklamy, informacje, momenty i kanały. Techniki profilowania i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji będą używane przez Wynajmujcego tylko za Państwa wyraźną zgodą, przy czym poinformujemy Państwa o założeniach związanymi z przedmiotowymi technikami oraz o ich konsekwencjach. Jednocześnie, podejmujemy niezbędne kroki, by chronić Państwa prawa oraz zapewnić, aby techniki te nie miały prawnego ani znacznego faktycznego wpływu na Państwa.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na stosowane profilowanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanego marketingu, prosimy o kontakt z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”

7. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawieranie umów: zawarcie i wykonanie umów z Państwem i innymi klientami, najemcami, dostawcami i partnerami (biznesowymi);
 • komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Wynajmującego lub działalności innych podmiotów (marketing);
 • jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie naszych produktów i usług;
 • czynności back office: zarządzanie fakturami i pobieraniem należności;
 • zabezpieczenia i bezpieczeństwo: ze względu na bezpieczeństwo, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe, itp.; a także
 • prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. w zakresie wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Wynajmujący jest stroną.

Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Wykonywanie umowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by przygotować, zawrzeć, wykonać i (ewentualnie) wypowiedzieć umowy, np. umowy leasingu, umowy o zarządzanie centrum handlowym, umowy sprzedaży, itp. W tym celu potrzebne nam są dane demograficzne, kontaktowe, dane spółki oraz dane finansowe.

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja

 • Zarządzanie relacjami z klientem – Państwa relacja z Wynajmującym jest dla nas ważna. Dlatego dokładamy najwyższych starań, by zapewnić, iż Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne. Zarządzanie relacjami z klientem obejmuje stworzenie kontaktu i rejestrację Państwa konta jako klienta Wynajmującego. Zarządzanie obejmuje również ułatwianie udostępnienia Państwa danych kontaktowych – Wynajmującemu ,w celu sporządzania propozycji biznesowych i przesyłania faktur właściwemu klientowi. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.
 • Obsługa i wsparcie klienta – Chcemy być w stanie pomóc Państwu tak szybko, jak to możliwe w sytuacji Państwa kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia lub złożenia dodatkowego wniosku lub zażalenia. Dlatego też potrzebujemy móc przetwarzać Państwa dane osobowe, tj. sporządzać notatki, a także rejestrować raporty i rozmowy telefoniczne między Państwem a naszymi pracownikami. Zebrane w ten sposób informacje nie tylko ułatwią nam rozwiązanie Państwa pytania/problemu, ale także będą pomocne w celu podniesienia jakości naszych usług. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe, a także Państwa wnioski lub zażalenia.
 • Marketing i oferty promocyjne – Jeśli jesteście już Państwo klientem Wynajmującego, albo wskazaliście, że chcecie otrzymywać informacje o produktach i usługach Wynajmującego lub o działalności innych podmiotów, możemy włączyć Państwa na listę mailingową, przy pomocy której wysyłane są: newsletter, broszury i inne informacje. Aby przesyłać takie (spersonalizowane) oferty, przetwarzamy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.
 • Uczestnictwo w programie lojalnościowym – Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zostało nam wskazane, iż chcecie Państwo uczestniczyć w programach lojalnościowych, by otrzymać spersonalizowaną ofertę i przekazywać informacje zwrotne w postaci ankiet zadowolenia lub zainteresowań klienta. W tym celu Wynajmująy gromadzi Państwa dane demograficzne, kontaktowe, finansowe, dane konta i uczestnictwa.

Jakość i zarządzanie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by monitorować i podnosić jakość naszych produktów, usług, procesów i systemów, a także by informować zarząd Wynajmującego i prowadzić audyty wewnętrzne. Przykładowo, Wynajmujący może używać sieci WIFI, by monitorować ruch i przepływ odwiedzających i oceniać wyniki zarządzanych przez nią centrów handlowych. W tym celu Wynajmujący gromadzi dane o interakcjach, zachowaniach w sieci i informacje o ruchu odwiedzających.

Czynności back office

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zarządzać relacjami z Państwem i spełniać wymogi wskazane w umowach. Przykładowo, klienci, którzy nie zapłacili wymaganych faktur otrzymają odpowiednie przypomnienia. Dlatego też przetwarzamy takie dane osobowe, jak: dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe oraz dane konta.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających, a także by zapobiegać przestępstwom oraz je wykrywać. W tym celu, możemy używać telewizji przemysłowej (“CCTV”) podczas Państwa wizyt w obiektach Wynajmującego, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rejestracji obrazu. System CCTV jest dobrze zaprojektowany i używany selektywnie z zastosowaniem (uwzględnieniem) przez Wynajmującego niezbędnych środków zapobiegawczych – celem zminimalizowania nienależytego wpływu na Państwa prawo do zachowania prywatności. Informacja o monitorowaniu przy użyciu telewizji przemysłowej jest wskazana za pomocą znaków graficznych.

Prawo i przepisy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zweryfikować, czy Wynajmujący może zaakceptować Państwa jako klienta lub partnera (biznesowego), by przeciwdziałać oszustwom, prowadzić audyty, przestrzegać prawa (np. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego) oraz innych przepisów, a także by podejmować niezbędne działania prawne, w celu realizacji przez Wynajmującego praw i obowiązków.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Aby działać zgodnie z prawem, przetwarzanie danych osobowych w pewnych (określonych powyżej) celach musi być oparte na odpowiedniej podstawie prawnej. Wynajmujący przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

(1) Wykonywanie umowy z Państwem

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są niezbędne dla wykonywania przez nas umów zawartych z Państwem. Bez niezbędnych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie wypełnić postanowień umów ze strony Wynajmującego.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego

Wynajmujący z mocy prawa związany jest obowiązkiem przetwarzania Państwa danych osobowych celem spełnienia wymogów prawa.

(3) Nasz prawnie uzasadniony interes

Wynajmujący używa Państwa danych osobowych w realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:
podnoszenie jakości i efektywności usług realizowanych przez Wynajmującego;
ochrona interesów odwiedzających obiekty zarządzane/stanowiące własność Wynajmującego i interesariuszy;
wykrywanie oszustw i przypadków naruszenia bezpieczeństwa (np. na Stronie i w centrach handlowych Wynajmującego);
obrona w postępowaniach sądowych;
przestrzeganie prawa.

(4) Państwa zgoda

Jeśli poprzednie trzy podstawy prawne nie mają zastosowania, Wynajmujący może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa wyrażoną z góry, jednoznaczną, wyraźną zgodą. Proszę pamiętać, że możecie Państwo zawsze wycofać udzieloną zgodę. Proszę także pamiętać, że wycofanie zgody jest możliwe tylko wówczas, gdy została ona przez Państwa wcześniej udzielona, a jej wycofanie nie ma skutku retrospektywnego.

Wynajmujący przetwarza dane osobowe, jeśli są one gromadzone w celach wskazanych powyżej, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cel Podstawy prawne
Wykonywanie umowy: zawieranie i wykonywanie umów z Państwem i innymi klientami, dostawcami lub partnerami (biznesowymi). (1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług).
Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymywanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Wynajmującego lub o działalności innych podmiotów (marketing). (1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);

(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego;

(4) Państwa zgoda.

Jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie produktów i usług Wynajmującego;  (3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego;

(4) Państwa zgoda.

Czynności back office: faktury i zarządzanie należnościami; (1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);

(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo: względy bezpieczeństwa, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe itp. (3) Prawnie uzasadniony

 interes Wynajmującego.

Prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Wynajmujący jest stroną. (2) Wypełnienie obowiązku prawnego;

(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego.

9. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie dozwolonym prawem. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Spółki z Grupy

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom Wynajmującego w celu zapewnienia Państwu informacji lub usług (takich jak rejestracja i wsparcie klienta), opracowywania nowych stron internetowych, aplikacji, usług, promocji i komunikatów, a także w celu zapobiegania, śledzenia i badania działań, które mogą być niezgodne z prawem, naruszeń naszych wytycznych, oszustw lub przypadków naruszeń bezpieczeństwa naszych danych.

Organy

Możemy przekazywać Państwa dane organom nadzoru, takim jak urzędy skarbowe, urzędy celne, policja i inne organy ustawowe. Przekazujemy Państwa dane osobowe w następującym celu:

 • by wypełnić ustawowy obowiązek, nakaz sądowy lub obowiązujące przepisy prawa; albo
 • jeśli jest to konieczne dla zapobiegania, śledzenia lub ścigania przestępstwa; albo
 • jeśli jest to niezbędne do wykonywania naszych wytycznych lub ochrony praw i swobód innych osób.

Spółki usługowe (przetwarzające dane)

Przy prowadzeniu naszej działalności, możemy korzystać ze spółek usługowych. Spółki te realizują wyłącznie nasze polecenia i są związane przez nas umownym zakazem wykorzystywania Państwa danych we własnych celach.

Inne

Każda osoba trzecia, której – za Państwa zgodą – przekazujemy Państwa dane osobowe (np. w kontekście współpracy, umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług)) lub która stanowi obecnie lub będzie stanowić w przyszłości część naszej organizacji w wyniku restrukturyzacji, fuzji lub nabycia.

10. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku gdy do takiego przekazywania miałoby dojść, zostaną Państwo o tym poinformowani i przedstawimy reguły dotyczące takiego przekazywania.

11. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne w celach, dla których są one przetwarzane lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w przypadku gdy odpadnie cel, dla którego były one przetwarzane, cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub upłynie czas wymagany na ich przechowanie.

12. Informacje o Plikach Cookies

Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody przy użytkowaniu Strony, możemy przechowywać niektóre informacje na Państwa komputerze za pomocą plików cookies. Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Są one wykorzystywane między innymi do zapamiętania niektórych preferencji użytkownika oraz wsparcia nas w ulepszaniu Strony.

W ramach Strony Suwałki Plaza stosowane są następujące rodzaje plików cookies i innych podobnych techologii:

 • „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • „local storage” czyli pliki pozwalające na długoterminowe przechowywanie danych, które nie mają charakteru danych osobowych, a które pozostają na dysku po zamknięciu przeglądarki internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony.

Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Strony;
  Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • „analityczne” pliki cookies, zbierające informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. „Analityczne” pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

Wynajmujący informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

13. Przeniesienie zarządzania

Mogą zaistnieć okoliczności, w których Wynajmujący zdecyduje się sprzedać albo przenieść całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub aktywów. W takim wypadku dane osobowe użytkowników mogą być przekazane lub udostępnione przez Wynajmującego podmiotom trzecim w ramach oraz w związku z planowaną transakcją. W takich sytuacjach Wynajmujący zapewni zobowiązanie podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony. Dodatkowo Wynajmujący poinformuje użytkowników Strony o takich okolicznościach, a użytkownikom będzie przysługiwało prawo żądania usunięcia ich danych.

14. Jak mogą Państwo wykonywać swe prawa prywatności?

Mają Państwo prawo zażądać dostępu wglądu do Państwa danych osobowych, a pod pewnymi warunkami, do poprawiania lub usuwania danych osobowych. Ponadto, mają także Państwo prawo do: ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, sprzeciwienia się przetwarzaniu, a także do przenoszenia danych.

Aby wykonać Państwa prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwieniu się przetwarzaniu, a także aby zrealizować prawo do przenoszenia danych, należy skontaktować się z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”, który znajduje się poniżej.

Proszę pamiętać, iż jesteśmy uprawnieni do zwrócenia się do Państwa o dodatkowe informacje, by zweryfikować Państwa tożsamość.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać komunikatów marketing bezpośredniego, proszę skontaktować się z nami. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Więcej informacji?”.

Wszelkie dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób sprzeciwić się profilowaniu znajdą Państwo, w części zawierającej informacje na temat technik profilowania, o których mowa w niniejszym dokumencie.

15. Czy mogą Państwo złożyć zażalenie?

Wszelkie zażalenia prosimy składać na adres wskazany w punkcie: “Więcej informacji?”. Zażalenie złożyć można także do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Przykładowo, zażalenie można złożyć w sytuacji gdy: uważacie Państwo, że nie używamy Państwa danych osobowych z zachowaniem należytej ostrożności, albo nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani uzyskaną od nas odpowiedzią na Państwa wniosek w zakresie dostępu do Państwa danych osobowych lub ich poprawy, albo braku odpowiedzi we wskazanym terminie.

16. Więcej informacji?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, na które nie odpowiedzieliśmy w niniejszej Polityce Prywatności, a także jeżeli chcieliby Państwo zrealizować swoje uprawnienia do zachowania prywatności lub złożyć zażalenie, prosimy o kontakt na poniższe dane:

WYNAJMUJĄCY/ADMINISTRATOR:
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Polska

17. Kiedy była ostatnia modyfikacja Polityki Prywatności?

Polityka Prywatności obowiązuje od 17 kwietnia 2019r. Ostatnia modyfikacja była 29 listopada 2019 r.

 

ENGLISH VERSION

PRIVACY STATEMENT

1. Introduction

SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O. seated in Warsaw (“Landlord”) processes your personal data if you access our website (the “Website”) and applications, if we provide products or services to you or the organization through whom you are known to us, if you visit our shopping centers and/or take part in our marketing events or campaigns. Landlord is strongly committed to protecting the privacy of your personal data. Landlord only uses your personal data legitimately and responsibly in line with applicable privacy laws and regulations.

In this Privacy Statement, we describe who we are, how and for which purposes we process your personal data, how you can exercise your privacy rights, and all other information that may be relevant to you.

We did our best to provide you with all information in a clear and readable format. However, if you have any questions about our use of your personal data after reading this Privacy Statement, you can of course always contact us through the contact details provided below.

We are continually developing and improving our products and services, which might result in some changes to the way we are processing personal data. We will make sure to reflect these changes in this Privacy Statement. We recommend that you regularly take notice of this Privacy Statement for any modifications. At the bottom of this Privacy Statement you can read when this Privacy Statement has been modified for the last time.

We may use cookies and similar technologies. For more information on how we use cookies, you may also want to read our Cookies Statement.

2. Who we are?

Landlord is a company that owns the Suwałki Plaza shopping center in Suwałki and runs, among others, development activity. Headquarter is located at: 23 Jana Pawła II Ave., 00-854 Warsaw. Additional information about the Landlord contact details can be found in the section „More information?”.

3. To which personal data does this Privacy Statement apply?

All personal data that is collected, stored, shared, transmitted, and/or otherwise used in relation to Suwałki Plaza shopping centre Website, applications, products and services in Poland falls within scope of this Privacy Statement. This includes, inter alia, personal data of our investors, candidates, business partners, tenants, clients to whom Landlord provides products and services, suppliers, visitors and other individuals (in any form).

4. What is personal data?

Personal data is any information that relates to an identified or identifiable living individual. Different pieces of information, which collected together can lead to the identification of a particular person, also constitute personal data.

You share such data with us if you are a client, we provide products or services to you, if you are a visitor of our shopping centers, participant in our events or have contact with us in another capacity.

5. Which personal data do we collect from you?

We might collect several of the following categories of personal data when you are seeking contact or are in contact with Landlord:

 • Demographic data (name, gender, date of birth, age, nationality, marital status & dependents)
 • Contact details (name, function, address, place of residence, email address, telephone number);
 • Application data (CV and motivation)
 • Financial data (bank account details, loan reference number, credit card number)
 • Company details (address, trade register number, tax identification number, REGON)
 • Account details (username and password)
 • Marketing preferences (whether you have opted in or out for direct marketing)
 • Interaction details (contact with our client service or digital and/or written correspondence)
  (Online) identifiers, surfing data and visitor movement data (IP address, cookies, MAC address, browsing behavior on our websites and applications, shopping behavior and location)
 • Participation details (whether you participate in promotions, loyalty programs, surveys, competitions, or social and marketing events)
 • Data needed for security and fraud prevention (official identification, camera recordings)
 • Image data (photos, video images) – beside use of CCTV, described below, there is a possibility of creating photo and videorelations from events taking place in the shopping center area. Entering this area equals to giving consent to have your appearance (image) recorded, both in normal situation and in relation to an event.

6. How do we collect, receive or generate your personal data?

We might process the categories of personal data mentioned above either directly from you, from external parties or through profiling and automated decision-making techniques in so far as permitted by law.

Personal data directly provided by and about you.

The following data is collected directly from you:

 • Personal data which you provide when creating an account, using our applications, concluding a contract, participating in promotions, loyalty programs or social and marketing events and/or other information which you enter or provide through the use of Landlord’s products or services;
 • Your surfing behavior on our Website and your buying behavior when participating in our loyalty programs;
 • Personal data you provide as a visitor of our shopping centers (this could also be movement information generated by WiFi-tracking);
 • Personal data you, or the organization through whom you are known, provides to us in the performance of our products or services; and
 • Personal data you provide as part of correspondence, recruitment, feedback, help (Q&A) and dispute settlement.

Personal data we receive from external parties.
We can receive (additional) personal data, for example with the help of services of external parties or social media websites, in so far as permitted by law. The limits set by law can, for example, require your given consent in advance.

We receive personal data from the following external parties:

 • Data from organizations to which we provide products and services (e.g. owners of shopping centers);
 • Data on companies and their representatives from the Trade Register of the Chamber of Commerce and Land Register;
 • Data from public sources such as status inquiry agencies (companies specialised in credit profiles), the insolvency register (information on bankruptcies and statutory debt adjustment procedures), sanction lists, Politically Exposed Persons (PEP) lists, newspapers, the internet or social media (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ and Twitter); and
 • Data from (other) companies to which you have given permission to collect and sell information on you.

Profiling techniques / automated decision making
We might want to approach you in a relevant and personal way. To make that possible we might analyse personal data to determine the most relevant target groups, segments, content, advertisements, information, moments and channels. We only make use of such profiling or automated decision techniques based on your explicit consent, whereby we will inform you about the logic involved and the consequences of such techniques. At the same time, we take the necessary measures to safeguard your rights and to make sure that the techniques do not legally or significantly factually affect you.

If you object to use of a profile to provide you with personalized marketing, please contact us by using the contact details set out in paragraph “More information?”.

7. For which purposes do we process your personal data?

We collect and process your personal data for the following purposes:

 • execution of an agreement: to enter into and fulfill agreements with you and other clients, tenants, suppliers or (business) partners;
 • communication, (direct) marketing and personalization purposes: to maintain contact, promote and provide information about Landlord’s products and services or the businesses of others (marketing);
 • quality and management purposes: to monitor and improve our products and services;
 • back office activities: invoice and collections management;
 • security and safety: for security reasons, accidents, insurance claims, etc.; and
 • legislation and regulation: to comply with legislation (e.g. verification requirements) or court orders to which Landlord is subject.

In more detail, we process your personal data for the following purposes.

Execution of an agreement
We process your personal data to prepare, effect, perform and (possibly) terminate several kinds of agreements, e.g. leases, shopping center management contracts, sale and purchase agreements, etc. To that end, we could require demographic data, contact details, company details and financial details.

Communication, (direct) marketing and personalization purposes

 • Client relationship management – Your relationship with Landlord is important to us and as such, we take the utmost care to ensure that your personal data is accurate and up-to-date. Client relationship management includes the contact creation and registration of your account as a Landlord’s client. It also includes facilitating the sharing of your contact information with Landlord to draft business proposals and send invoices to the right client. To that end, we collect your demographic data, contact details and company details.
 • Client service and support – We want to be able to assist you as quickly as possible whenever you contact us for support or want to file a(n) additional request or complaint. Therefore, we need to process your personal data in the form of taking notes and registering reports and telephone conversations that you have with our employees. We use this information not only to facilitate the resolution of your query, but also to analyze and improve the quality of our services. To that end, we collect your demographic data, contact details, company details, financial details and your request or complaint.
 • Marketing and promotional offerings – If you are already a client of Landlord or have indicated that you want to receive information about Landlord’s products and services or the businesses of others, we can include you in a mailing list through which newsletters, brochures and other information are sent. In order to send these (personalized) offerings, we process your demographic data, contact details and company details.
 • Loyalty program participation – We may also process your personal data if you indicated that as a visitor of our shopping centers, you want to participate in loyalty programs to receive personalized offerings and provide feedback through customer satisfaction and/or interest surveys. To that end, Landlord collects your demographic data, contact details, financial data, account details and participation details.

Quality and management purposes

We process your personal data to monitor and improve the quality of our products and services, processes and systems, to inform the management and to perform internal audits. For example, Landlord might use WIFI tracking to monitor visitor movement and flow and to assess the performance of certain shopping centers. To that end, Landlord collects interaction details, surfing behavior data and visitor movement data.

Back Office activities

We process your personal data to manage the relation with you and to meet the requirements under an agreement. For example, clients with unpaid invoices will be sent reminders and therefore, personal data such as demographic data, contact details, company details, financial data and account details are processed.

Security and safety

We process your personal data to ensure the safety of our visitors and for the prevention and detection of crime. For this purpose, Closed Circuit Television (“CCTV”) might be in operation during your visit to any of Landlord’s premises all in accordance with the relevant image capture laws. CCTV is well designed and selectively used and the necessary precautionary measures and restrictions have been taken (into account) by Landlord to minimize the impact on your privacy rights. If you are subject to CCTV, you are informed through signs.

Legislation and regulation

We process your personal data to verify whether or not Landlord can accept someone as a client or (business) partner, to counter fraud, to perform audits, to comply with legislation (e.g. civil, criminal, administrative, tax law) and regulation and to take the necessary legal action to enforce our rights.

8. On which legal grounds do we process your personal data?

To be lawful, personal data which is processed for certain purposes (as identified above) has to be based on a legal ground. Landlord processes personal data on the following legal grounds:

(1) The performance of an agreement with you

We process your personal data, which is necessary for our performance under an agreement with you. Without these data, we would not be able to fulfil our side of the agreement.

(2) Compliance with a legal obligation

We are legally obliged to process your personal data in order to comply with our legal obligations.

(3) Legitimate interests pursued by us

We use your personal data for our legitimate interests, such as:

 • to improve the quality and effectiveness of our services;
 • to protect our visitors and stakeholders interests;
 • to detect fraud and security incident (e.g. on our Website and in our shopping centres);
 • to defend ourselves in legal proceedings;
 • to comply with the law.

(4) Your consent

If the previous three legal grounds do not apply, we can only process your personal data with your prior unambiguous explicit consent. Note that you can always withdraw your given consent. Please keep in mind that you can only withdrawal in case you have given your consent first and such withdrawal has no retrospective effect.

Landlord processes personal data it has collected for the purposes as identified above on the following legal grounds:

 

Purpose  Legal basis 
Execution of an agreement: to enter into and fulfill agreements with you and other clients, suppliers or (business) partners.  (1) The performance under a (service) agreement. 
Communication, (direct) marketing and personalization purposes: to maintain contact, promote and provide information about Landlord’s products and services or the businesses of others (marketing).  (1) The performance under a (service) agreement; 

(3) Legitimate interests pursued by us;

 

(4) Your consent. 

Quality and management purposes: to monitor and improve our products and services;  (3) Legitimate interests pursued by us; 

(4) Your consent. 

Back office activities: invoice and collections management;  (1) The performance under a (service) agreement; 

(3) Legitimate interests pursued by us. 

Security and safety: security reasons, accidents, insurance claims, etc.  (3) Legitimate interests pursued by us. 
Legislation and regulation: to comply with legislation (e.g. verification requirements) or court orders to which Landlord is subject.  (2) Compliance with a legal obligation; 

(3) Legitimate interests pursued by us. 

9. To whom do we provide your personal data?

We can provide your personal data to third parties in accordance with this Privacy Statement and in so far as permitted by law. Your personal data can be received by the following categories of recipients.

Group companies

We may share personal data with other entities of Landlord for the purpose of providing you with information and/or services (such as registration and client support), the development of new websites, applications, services, promotions and communication, and to prevent, trace and examine possible illegal activities, infringements of our policies, fraud and/or breaches of our data security.

Authorities

We may provide your personal data to supervisory authorities such as tax administration, customs administration, the police and other statutory bodies. We provide your personal data:

 • to comply with a statutory obligation, court order or law; or
 • if this is necessary to prevent, trace or prosecute criminal offence; or
 • if this is necessary to enforce our policies, or to protect the rights and freedoms of others.

Business service companies (data processors)

We make use of business service companies to support us execute our business. These organizations act only on our instructions and are contractually bound by us not to use your data for their own purposes.

Other
Each external party to which we – with your given consent – provide your personal data (for example within the context of a collaboration, mandate or (service) agreement), and/ or to which other company now or in the future forms part of us as a result of a restructuring, merger or acquisition.

10. Are your personal data being transferred outside the European Union?

Your personal data is not transferred outside of the European Union. If such transfer is possible to occur, you will be informed about this and we will present rules regarding the transfer.

11. How long do we store your personal data?

Your personal information is kept as long as necessary for the purpose for which the data are processed or allowed by law. Hereinafter your personal data will be removed or made anonymous.

12. Cookies Statement

Provided that you give your consent while using Website, we may store some information on your computer by using cookies files. Cookies used on the Website do not store any personal data or other information collected from users. They may be used in order to remember some preferences of a user and to help us improve the Website.

Under the Website of Suwałki Plaza the following kinds of cookies and other similar technologies are in use:

 • Session cookies. They are temporary files which are stored in a user’s terminal device until logging out, leaving the website or closing software (web browser).
 • Persistent cookies. They are stored in a user’s terminal device through a period defined in cookies’ parameters or until they are deleted by a user.
 • “Local storage”, that means files allowing of long-term storage of data which is not personal data and stays on a disc after exiting web browser.

In many cases software that serves for browsing websites (web browser) allows storage of cookies on a user’s terminal device by default. Users of the Website may change settings regarding cookies any time. These settings may be changed in such manner that an automatic cookies support is blocked in web browser settings or that information appears every time cookies are placed on terminal device of a Website user. Detailed information about possibility and methods of using cookies may be found in software (web browser) settings.

A user may give his/her consent, which is mentioned above, through settings of software installed on a telecommunication terminal device used by him/her or through service configuration. It means that if someone wants to turn off or limit utilization of cookies, he/she may change his/her web browser settings. However, it may result in incorrect action of or loss of access to some of subpgages of the Website.

The following kind of cookies are used on the Webiste:

 • “necessary” cookies files, allowing to use services under the Website, e.g. authentication cookies that are used in connection with services requiring authentication under the Website;
 • Cookies used for safety, e.g. utilized to detect abuse within a range of authentication under the Website;
 • “efficiency” cookies, allowing to collect information about methods of using the Website
 • “functional” cookies, allowing to “remember” settings chosen by a user and personalization of user’s interface, e.g. regarding chosen language or region user comes from, font size, Website look etc.
 • “commercial” cookies allowing to provide users with advertising content suited to their interests
 • “analitycal” cookies, collecting information about using a specific website, such as websites visited by a particular user or all communicates about errors; They do not collect information allowing to identify a user and gathered information is aggregated in such manner that it becomes anonymous. “Analitycal” cookies are mentioned to help improve website work.

Landlord informs that limitation of use of cookies may affect some functionalities available on the Website.

13. Management transfer

There might appear circumstances that Landlord decides to sell or transfer whole or part of its enterprise or assets. In such case personal data of users may be transferred or shared by Landlord with external parties within the framework of and in connection with planned transaction. If such situation happens, Landlord shall ensure external parties commitment that adequate protection is exercised regarding personal data collected through the Website. Additionally, Landlord shall inform Website users about such circumstances, and they will be entitled to demand removal of their data.

14. How can you exercise your privacy rights?

You have the right to request access to an overview of your personal data, and under certain conditions, rectification and/or erasure of personal data. In addition, you also have the right of restriction of processing concerning your personal data, the right to object to processing as well as the right to data portability.

To invoke your right of access, rectification, and/or erasure of personal data, your right of restriction of processing, and/or your right to object to processing as well as to invoke your right to data portability, please contact us by using the contact details set out above and in paragraph “More information?”.

Please keep in mind that we may ask for additional information to verify your identity.

If you no longer want to receive direct marketing communication, please contact us by using the contact details set out in paragraph “More information?”.

For information on how to object to profiling, please see the information on profiling techniques herein.

15. Can you lodge a complaint?
You can lodge a complaint with us via the contact details set out in paragraph “More information?”. Furthermore, you can lodge a complaint with the relevant data protection supervisory authority. For example, if you believe that we do not use your personal data carefully, or because you have sent us a request to access or rectification of your personal data and you are not satisfied with our reply, or we did not reply in a timely manner.

16. More information?

If you have any questions about the way we process your personal data that are not answered by this privacy statement, you want to exercise your privacy right or want to file a complaint, please contact us:

LANDLORD:
23 Jana Pawła II Ave.
00-854 Warsaw
Poland

17. When was the last modification made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement applies since April 17, 2019. The last modifications to this Privacy Statement were made on November 29, 2019.

EnglishLithuanianPolish